1. 1Aanvraag bestuurderspas
 2. 2Documenten voor bestuurderspas

Onderstaand formulier gebruikt u om een bestuurderspas aan te vragen voor een bestuurder die een voertuig wil besturen waarmee diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer op het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden verricht. U vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar u gedomicilieerd bent. Als u niet gedomicilieerd bent in het Vlaamse Gewest, wendt u zich tot een Vlaamse gemeente naar keuze.


Opgelet!

Het invullen van de aanvraag dient in 1 keer te gebeuren. Als u afsluit vooraleer de aanvraag verzonden is, moet u een volgende keer alles opnieuw invoeren. Een bestand (scan of foto) van onderstaande documenten is nodig om de aanvraag te kunnen doen. Zorg ervoor dat u die heeft voordat u de aanvraag begint in te vullen.

 • Identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Rijbewijs met medische keuring (voor- en achterzijde)
 • Bewijs van taalkennis
  • Diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs, of attest niveau B1 of 2.1
  • OF bewijs van lager onderwijs of attest niveau A2 of 1.2, MET erewoordverklaring dat u binnen de 2 jaar niveau B1 zult behalen
 • Uittreksel uit het strafregister 596.1-28 van minder dan 3 maanden oud
 • Toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (enkel voor buitenlandse staatsburgers)
 • Indien van belang: bewijs van vereiste kennis voor het vervoeren van personen in een rolstoel
Hebt u dit alles bij de hand? Werk dan zeker uw aanvraag af.

Algemeen

Bestuurder
Domicilie
Contactgegevens
Bestuurderspas

Gemeente

Aanvraag